• VIND 100% ZEKER DE PL/TL LAMP DIE JE ZOEKT
 • € 6.75 VERZENDKOSTEN, BOVEN € 69,- GRATIS
 • OF OPHALEN IN ROTTERDAM
 • BINNEN 24 UUR IN HUIS
 • ALLE PRIJZEN ZIJN INCL BTW EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE
 • GOEDE KLANTENSERVICE 010-3072297

Onze algemene voorwaarden

Betalingen

Bij Dezelamp kunt u op verschillende manieren betalen. Wij bieden de volgende betaalmethoden aan:

 • Ideal: Na het kiezen van deze betaalmethode wordt u automatisch naar internetbankieren geleid om de betaling direct af te ronden;
 • Mastercard: Betaal met uw creditcard;
 • PayPal: Online betalen zonder uw gegevens te delen;
 • Op rekening: Alleen voor bedrijven met een geldig BTW-nummer, zie onderstaande toelichting voor de volledige werkwijze en voorwaarden;
 • Mistercash: Betaal betrouwbaar en direct via jouw bank. Dit is een gebruikelijke betaalmethode in België;
 • Zelf overschrijven: Betaal via een bankoverschrijving onder vermelding van jouw bestelnummer;
 • Afterpay: Betaal na ontvangst.

Verkoop op rekening

Bij verkoop op rekening hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Deze optie is alleen beschikbaar voor geregistreerde bedrijven met een geldig BTW-nummer.

Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan ons verschuldigd is, wordt ten volle direct opeisbaar indien:

a) de afnemer surseance van betaling of zijn eigen faillissement aanvraagt, respectievelijk failliet wordt verklaard;
b) beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de afnemer;
c) de afnemer besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;
d) de vennootschap van de afnemer wordt ontbonden;
e) de afnemer meer dan tweemaal niet-tijdig heeft betaald. In genoemde gevallen zijn wij bevoegd door een daartoe strekkende verklaring alle overeenkomsten met de afnemer met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Door ons geleverde goederen worden eerst eigendom van de afnemer, wanneer deze aan al zijn verplichtingen jegens ons, van welke aard dan ook, uit hoofde van en terzake van de transactie (een eventuele schadevergoedingsplicht daaronder begrepen) in zijn geheel heeft voldaan.

De bewaarder moet op de eerste aanmaning onzerzijds de plaats wijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Door ons geleverde goederen, ter zake waarvan het eigendom aan ons toekomt, mogen door onze afnemer niet worden vervreemd, verpand, verhuurd of anderszins in gebruik worden gegeven, tenzij wij daartoe uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Indien onze afnemer onverhoopt niet, c.q. niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd de door ons geleverde goederen waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling verkregen is, als ons eigendom te vorderen, onder onze afnemer. Onze afnemer zal door ons met het oog op de terugname van bedoelde goederen worden gecrediteerd voor het bedrag dat de afnemer met betrekking tot deze goederen aan ons heeft betaald, verminderd met de kosten die gemoeid zijn met het terugnemen van de desbetreffende goederen, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende kosten en schade.

Betaling vanuit het buitenland

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om vanuit het buitenland te betalen. Zowel gewoon per bank als electronisch. Onderstaande gegevens zijn hierbij nodig. Als betalingskenmerk kunt u het ordernummer vermelden.

Dezelamp (onderdeel van Snoerboer B.V.)
Rekeningnummer:  NL68RABO0302139087 op naam van dezewebshops.nl
KvK: 65147030
BTW: NL855998441B01

Betalingsgegevens

Dezelamp
Nieuwe Binnenweg 190
3021 GK ROTTERDAM

IBAN/SEPA: NL30RABO0152338888
BIC: RABONL2U
Bankname: Rabobank Rotterdam

Afkoelingsperiode

Klanten van Dezelamp kunnen altijd gebruik maken van een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen. Een klant van Dezelamp kan dan zonder opgave van reden de gekochte producten retour zenden aan Dezelamp. Dezelamp zal het aankoopbedrag, minus de transportkosten, binnen 10 werkdagen terugstorten aan de klant. Verzendkosten naar Dezelamp worden niet vergoed.

Een uitzondering op deze afkoelingsperiode zijn speciaal bestelde, op verzoek of op maat gemaakte dan wel geassembleerde producten. Ook gloeilampen vallen buiten de afkoelingsperiode.

Retourneren

Voor het retour sturen van (een deel van) uw bestelling dient u eerst contact met ons op te nemen. Wij zullen u dan de retourinstructies toezenden. U dient de retour zending te allen tijde veilig en netjes te verpakken. Gloeilampen en kooldraadlampen kunnen niet retour genomen worden.

In het geval van een defect zijn de retour transportkosten voor rekening van Dezelamp. Indien het product retour gezonden wordt zonder dat er sprake is van een defect zijn de retourkosten voor rekening van de koper.

Wanneer de retour zending in goede orde, zonder dat er sprake is van een defect, ontvangen is, krijgt u hiervan een melding. Het verschuldigde bedrag zal binnen tien werkdagen op uw rekening verschijnen.

Garantieperiode

Dezelamp garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Transportkosten voor het retourneren van producten welke onder de garantie vallen komen voor rekening van Dezelamp. 

Garantie-uitsluitingen

In onderstaande situatie vervalt het recht op garantie:

 • Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden;
 • Als de datum op de pakbon/factuur gewijzigd of onleesbaar is;
 • Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
 • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
 • Breuk of schades welke niet onmiddellijk na aankomst pakket gemeld zijn;
 • Bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
 • Als u Dezelamp niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
 • Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

Dezelamp geeft geen adviezen over installatie en kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, aan personen of objecten welke voortkomt uit installatie of gebruik van haar producten.

Transportrisico

Tijdens transport kunnen producten beschadigen. Dit risico is voor Dezelamp. Claims voor transportschade welke niet binnen 4 dagen na ontvangst van het pakket gemeld worden, worden niet ontvankelijk verklaard.

Klachtenregeling

Het kan natuurlijk voorkomen dat er een verschil van inzicht ontstaat tussen u als klant en Dezelamp. Dit kan een klacht zijn en uit een klacht kan een geschil ontstaan. Een klacht van u kan een leermoment voor ons zijn.

Mocht u niet tevreden zijn en een klacht willen indienen vragen wij u onderstaande procedure te volgen:

 • Een klacht dient schriftelijk of per email ingediend te worden bij Dezelamp: info@dezelamp.nl.
 • De klacht dient minimaal naam adres, woonplaats en telefoonnummer te bevatten.
 • Daarnaast dient de klacht relevante informatie te bevatten. Hieronder wordt verstaan: Het artikelnummer van een product bij een klacht over een product, een factuurnummer bij een klacht over een factuur en een ordernummer bij een klacht over een order.
 • Wanneer de gegevens bij punt 2 en 3 niet verstrekt worden kan de klacht niet in behandeling genomen worden totdat deze gegevens verstrekt zijn.
 • In behandeling genomen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord.
 • Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Levertijd & leverkosten

Dezelamp brengt € 6,75 verzendkosten in rekening bij bestellingen tot € 69,00 naar Nederland en België. Bij bestellingen hoger dan € 69,00 vervallen de verzendkosten voor u!

Bij bestellingen buiten Nederland en België worden de verzendkosten bepaald aan de hand van het formaat en het gewicht van het pakket. De verzendkosten zullen nadien berekend worden.

Mocht uw bestelling onverhoopt vertraging oplopen vanwege niet voldoende voorraad van het bestelde product of een langere levertijd, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld door onze klantenservice. Ook zal u een alternatief geboden worden.

Afhalen van producten

U kunt uw producten natuurlijk ook ophalen bij Wattnou aan de Nieuwe Binnenweg 190 in Rotterdam. Zodra uw bestelling voor u klaar ligt, wordt u hierover telefonisch of schriftelijk geïnformeerd.

....